Ilustracja do Masnawi

  1. Pieśń fletu (Prolog)
  2. Król i niewolnica
  3. Sklepikarz i papuga
  4. Król Żydów, który zabijał chrześcijan
  5. Inny król Żydów, który zabijał chrześcijan
  6. Lew i zwierzęta
  7. Mężczyzna, który przed Azrailem uciekł do Indii

Prezentowane tu historie to opracowane przeze mnie historie fabularne zawarte w Masnawi. Opuszczam mistyczny komentarz i dygresje, przypisy redukuję do minimum. Cała pierwsza księga Masnawi, tłumaczona wierszem (zob. Pieśń fletu) i zaopatrzona w obszerne przypisy, ukazuje się sukcesywnie nakładem Wydawnictwo Barbelo.