6 (2107)

Jesteś duszą moją, moją, moją.
jesteś moja, jesteś moja, moja.

Tyś królem, którego kochać pragnę,
Tyś słodyczą, którą usta me pragną.

Tyś światłem moim i w oczach bądź moich,
boś ty wzrokiem moim, źródłem życia moim!

Gdy ujrzała cię róża, tak rzekła do lilii:
"Spójrz! Mój cyprys* do mojego ogrodu przybył."

Jak dwie tak różne rzeczy twoje cechy mieć mogą:
splecione twoje włosy i potargana dusza moja?

Twój warkocz, jak łańcuch, krępuje mi nogi,
dołek na twoim policzku więzieniem jest moim.

Dokąd idziesz, pijany, machając rękami?
Przyjdź do mnie, różo rozkwitła* Ty moja!

tłum. albert kwiatkowski

cyprys - cyprys w literaturze perskiej - ze względu na swoją sylwetkę - jest symbolem osoby ukochanej.
rozkwitła - dosłownie "roześmiana" (chandan).