48 (911)

Kiedy dzień śmierci nastanie i moją trumnę będą nieśli,
nie myśl sobie czasem, że za tym światem będę ja tęsknić.

Nie opłakuj mnie, nie krzycz: "Szkoda, szkoda, szkoda!"
Gdy Szatan złowi cię w swoje sidła - wtedy będzie szkoda.

Gdy ciało moje zobaczysz, nie mów, że to jest rozstanie.
Wiedz, że wtedy złączenie czekać mnie będzie i spotkanie.

A kiedy do grobu składać mnie już będą, nie żegnaj mnie,
gdyż grób jest tylko zasłoną tego, co w raju czeka mnie.*

Kiedy ujrzysz moje zejście, to wyglądaj wzejścia mojego.
Słońce i księżyc też zachodzą. Czy jest w tym coś złego?

Wydaje ci się, że to zachód, a naprawdę wschód to jest.
Grób nie jest więzieniem. Dla duszy on wyzwoleniem jest.

Skoro ziarno zawsze wyrasta po tym, gdy upada w ziemię,
dlaczego wątpisz, że z ziarnem człowieka inaczej będzie?

Skoro wiadro napełnia się po tym, jak spadnie do studni,
dlaczego Józef-dusza ma rozpaczać przebywając w studni?*

Gdy usta swe tutaj już zamkniesz, tam je otwórz szeroko,
aby twój głos w Lamakan* rozległ się doniośle i głośno.

tłum. albert kwiatkowski

co w raju czeka mnie - tym, co czeka w raju, jest zjednoczenie z Bogiem.
Józef-dusza - Józef to ostatni z patriarchów biblijnych, a także muzułmański prorok. Jako ukochany syn Jakuba był znienawidzony przez swych starszych braci, którzy wrzucili go do studni, skąd wyciągnęli go kupcy idący z karawaną do Egiptu. Tam kupił go wielmoża egipski Putyfar i powierzył mu zarząd swojego majątku. Żona Putyfara zakochała się w Józefie, lecz odtrącona, oczerniła go jako swego uwodziciela. Putyfar wtrącił Józefa do więzienia, gdzie ten trafnie zinterpretował sny współwięźniów. O tym dowiedział się faraon i kazał mu wytłumaczyć jego sen o siedmiu chudych krowach, które pożarły siedem krów tłustych. Józef przepowiedział siedem lat urodzaju i siedem lat głodu i przedstawił plan uniknięcia katastrofy. Obsypany przez faraona łaskami, ożenił się i został w Egipcie na stałe. W perskiej literaturze mistycznej Józef symbolizuje piękno, lub/i duszę.
Lamakan - dosłownie "bezmiejsce". Miejsce poza czasem i przestrzenią, świat duchowy zamieszkiwany przez dusze, anioły i wszystko to, co jest z ducha. Świat wiecznego światła.