47 (497)

Ze wszystkich stron sufi* przychodzą,
szukają wina,* od drzwi do drzwi chodzą.

Ich drzwi to serce, uliczką dusza jest,
a wino, którego pragną z beczki Boga jest.

Saki* już beczkę otworzył i krzyknął tak:
"Niech podejdzie tu każdy, kto miłuje nas."

Tego wina i upojenia, które to wino daje
żadna religia nie potępia ani nie zabrania.

Zgrzesz więc znowu, gdyż na uczcie tej,
czynisz wielki grzech powstrzymując się.

A kiedy swoje życie w ascezie porzucisz,
na ucztę spiesz, gdyż nadszedł czas uczty.

Jeśli zaś ludzie odwrócą się od ciebie,
wiedz, że kochający czekają na ciebie.

Gdy cześć utracona, niewielka to strata,
kochający bowiem nie jest z tego świata.*

Gdy znajomi odeszli, zupełnie nie szkodzi,
bo ten, który tonie, pływa w innym morzu.*

tłum. albert kwiatkowski
przy pomocy anahity farsi

sufi - to muzułmański mistyk (kochający).
wino - chodzi o wino miłości bożej, które przynosi upojenie Bogiem.
saki - podczaszy, usługujący w winiarni, jako podający wino. W literaturze mistycznej opiewana jest jego uroda, a wino, które podaje, to wino miłości do Boga. Tym samym staje się on uosobieniem Absolutu/Boga.
Gdy cześć utraciłeś... - "cześć" to po persku ab-e ru, a "nie z tego świata" to w oryginale berun-e ab wa hawa, czyli dosłownie "poza wodą i powietrzem". Między słowem ab (woda), które jest częścią wyrażenia ab-e ru (cześć, dobre imię), a słowem ab występującym w drugiej części wersu zachodzi iham. Iham to figura często występująca w perskiej literaturze, która polega na umieszczeniu w jednym wersie tego samego słowa w różnym znaczeniu.
Gdy znajomi odeszli... - "znajomi" to po persku aszenajan, a "ten, który pływa" to w oryginale qarq-e aszena. Słowo aszena jest tu synonimem słowa szena (pływanie). Podstawowe znaczenie słowa aszena (znajomy) wskazuje jednak na Ukochanego, czyli Boga. Owo morze, w którym pływa tonący (qarqe - tu synonim kochającego), to morze miłości do Boga.