41 (1462)

Jestem malarzem i co chwila maluję piękną postać nową,
a potem te wszystkie piękne postacie niszczę przed Tobą.

Tysiące obrazów stworzyłem i duchem je obdarzyłem,
gdy Twój obraz ujrzałem, wszystkie w ogień wrzuciłem.

Tyś sakim,* co wino podaje, Tyś trzeźwych wrogiem,
tym, kto w ruinę zamienia każdy dom, który wznoszę.

Dusza się w Tobie rozlała i przemieszała się z Tobą,
o duszę będę się troszczyć, gdyż cała pachnie Tobą.

Krople krwi płynące ze mnie, do Twego pyłu mówią:
"Myśmy koloru miłości Twej i w niej też mamy udział."

W domu z wody i gliny,* serce ruiną, gdy Cię nie ma,
wejdź do domu mój miły, nie wejdziesz - dom sprzedam.

tłum. albert kwiatkowski

saki - podczaszy, usługujący w winiarni, jako podający wino. W literaturze mistycznej opiewana jest jego uroda, a wino, które podaje, to wino miłości do Boga. Tym samym staje się on uosobieniem Absolutu/Boga.
dom z wody i gliny - ciało.