40 (2017)

Przybył, przybył do nas Pan Młody wspaniały,*
umyj więc ręce, zmyj z nich duszę i ciało.

Wyjął miecz, wręczył go Miłości i tak rzekł:
"Zetnij głowę każdemu. Oszczędź tylko mnie.

Wszystkich oprócz Noego* powrzucaj do wody:
kobieta to czy mężczyzna, stary on czy młody.

I uratuj każdego, kto w sercu Noego ma dom,
a do morza wrzuć tego, kogo duch wybrał dno."

tłum. albert kwiatkowski

Pan Młody - chodzi o Ukochanego (Boga).
Noe - biblijny prorok Noe jest prorokiem również w islamie. W literaturze mistycznej jest tym, który (na swoim statku) ratuje z niebezpieczeństw. W Masnawi Rumi mówi, że w Morzu Ducha pływanie jest czymś bezużytecznym i gdy ktoś już się tam znalazł, musi wsiąść na statek Noego, ponieważ nie ma innego wyjścia. Statkiem na tym morzu jest Mahomet - król proroków, statkiem Noego na tym morzu są też święci (Masnawi-je ma'anawi, Moulana Dżalaloddin Rumi, wydawnictwo Rouzane, Teheran 1382, IV, 3357-3360).