36 (1501)

Czarem* jestem i tysiąc czarów zrodziłem.
Spójrz na mnie: cały w czar się zamieniłem.

Nie uciekaj ode mnie, tyś w sidłach miłości mej.
Mów: "Bogu dzięki, że w sidłach tych utkwiłem."

Dziwna jest miłość, lecz dziwniejsze jest ja,
Ty mówisz zaś: "To Ja sam miłość stworzyłem."

Jeśli ja to ja, chodźcie i krew przelejcie moją,
gdyż póki nie umrę, nie powiem, że się urodziłem.

Tajemnicy Twej nie wyjawiam, to byłoby zdradą,
lecz więzy zerwałem, choć o tym nic nie mówiłem.

tłum. albert kwiatkowski

Czarem jestem - ten "czar" to w oryginale fetne, czyli: "bunt", "zamęt", "grzech", "pokusa"... Tu jednak chodzi o uwodzenie, czarowanie, które sprawia, że się w kimś zakochujemy i wpadamy w jego sidła. Że właśnie to znaczenie trzeba wybrać, zasugerował mi dr Mohammad Amin Rokni.