35 (463)

Z każdym tchnieniem pieśń Miłości z każdej strony dobiega,
a my lecimy, lecz kto zdolny to widzieć? My lecimy do nieba!

W niebie niegdyś żyliśmy, anioły przyjaciółmi nam były*
i w końcu tam wracamy, ponieważ stamtąd pochodzimy.

Ale wyżsi jesteśmy od nieba i wspanialsi od aniołów,*
po co nam niebo, anioły, gdy mamy schronienie w Bogu?

Ziemski świat skąd się wziął? Czysta perła* skąd jest?
Choć przybyliśmy tu, wracajmy tam - co to za miejsce jest?

Szczęście młode nam sprzyja, życie swoje oddać musimy,
na czele naszej karawany Mustafa* - ozdoba świata idzie.

Księżyc na pół pękł,* widoku jego twarzy* nie mógł znieść,
taki był los księżyca, który jeno skromnym żebrakiem jest.*

Zapach, który niesie ten powiew z warkoczy jego płynie,
natomiast blask tej myśli od twarzy, jak Wazzoha!* bije.

Pęknięty księżyc w sercach naszych oglądaj wciąż i wciąż,
czemu od tego, co oglądania jest warte odwracasz wzrok?*

Wy, co, jak wodne ptaki, z morza duszy zrodzeni jesteście,
jak długo żyć tu będziecie? Wszak ptaki wzlatują w powietrze.

W tym morzu* jesteśmy perłami, dlatego w nim przebywamy.
Gdyby tak nie było, z morza serca fale nie płynęłyby stale.

Przybyła fala Alast* i kształt nadała statkowi temu*,
a gdy się statek rozbije, wtedy do celu dopłynie swego.*

tłum. albert kwiatkowski

w niebie niegdyś żyliśmy... - nawiązanie do preegzystencji duszy, do historii Adama i Ewy, którzy utracili raj.
i [jesteśmy] wspanialsi od aniołów - anioły to istoty perfekcyjne, z wiedzą, lecz bez skazy i wolnej woli. Człowiek posiada zarówno wolną wolę, jak i skazę w postaci skłonności do grzechu. Dzięki temu może wybierać między dobrem a złem, może walczyć ze swoimi wrodzonymi skłonnościami do zła, opierać się im, przezwyciężać je i tym samym doskonalić się i wspiąć się po drabinie duchowego rozwoju na poziom niedostępny aniołom. O wyższości ludzi nad aniołami świadczy też to, że najpierw Bóg nauczył Adama (Człowieka) nazw wszystkich rzeczy, które anioły poznały właśnie od niego. Poza tym, co dla mistyków jest najważniejsze, to ludzie, nie anioły, potrafią poznać i zrozumieć miłość. Tak właśnie sufi interpretują następujące wersy Koranu: "Zaofiarowaliśmy depozyt / niebiosom, ziemi i górom, / lecz one odmówiły noszenia go / i przestraszyły się; / poniósł go człowiek" (Koran, 33:72). Tym depozytem jest dla nich miłość.
Czysta perła - gouhar to zarówno "perła", jak i "natura/istota czegoś". Chodzi tu o naturę człowieka, o jego ducha, którego tchnął w niego Bóg.
Mustafa - dosłownie "Wybrany", jeden z przydomków Mahometa.
księżyc na pół pękł - nawiązanie do słynnego cudu, który miał wykonać Prorok, aby przekonać do swojego posłania wątpiących Kurajszytów. Cud ten ma swoje źródło w Koranie: "Przybliżyła się Godzina/ i rozerwał się księżyc." (Koran, LIV:1, tłum. J. Bielawski).
widoku jego twarzy - w oryginale: "Jego księżyc sprawił, że księżyc na pół pękł." Księżyc to po persku mah. W perskiej poezji księżycem określana jest także piękna twarz.
jeno skromnym żebrakiem jest - dlatego, że księżyc, jak wyjaśnia R. A. Nicholson, aby móc świecić, pożycza światło od słońca.
Wazzoha - "Na jasność poranka!" (Koran, XCIII:1, tłum. J. Bielawski).
czemu od tego, co oglądania jest warte odwracasz wzrok? - nawiązanie do następującego po słowach: "Przybliżyła się Godzina/ i rozerwał się księżyc." (Koran, LIV:1, tłum. J. Bielawski) wersetu: "Lecz ilekroć ujrzą oni znak,/ odwracają się i mówią: To ustawiczne czary!", (Koran, LIV:2, tłum. J. Bielawski).
w morzu tym - chodzi tu o morze Bytu.
alast - nawiązanie do "Dnia Alastu", do którego powrót jest celem każdego mistyka. W dniu tym Bóg zawarł przymierze z duszami wszystkich przyszłych istot wydobywając je z niebytu i zwracając się do nich: "Alastu bi-rabbikum?" (Czy Ja nie jestem waszym Panem?), a one odparły: "Tak! Zaświadczamy!" (Koran, VII:172, tłum. J. Bielawski).
statkowi temu - ten statek to ciało człowieka.
wtedy do celu dopłynie swego - tym celem jest tu zjednoczenie z Bogiem (w oryginale wasl) oraz ujrzenie Go (w oryginale leqa, które w terminologii sufich oznacza gotowość serca na pojawienie się w nim Boga).