31 (2875)

Nie, Twoja postać inna! Nie kamień, lecz złoto Ty.
Kamień też poznał się, że piękną perłą jesteś Ty.

Swój dom w bliskości Twojej zbudować zapragnąłem,
bo jesteś drzewem rzadkim, wspaniałym, zielonym.

Wszelka zieleń całkowicie ginie w Twojej zieleni.
Co mówię! Twa świeżość do żadnej podobna nie jest.

Tyś z wszystkimi, jak miód z mlekiem, złączony,
lecz tego, żeś z nimi, żaden rozum nie może pojąć.

tłum. albert kwiatkowski