3 (181)

Serce jest jak ziarno, my jak młyńskie koło.
Skąd ono ma wiedzieć, czemu kręci się wkoło?

Ciało jest jak kamień, a woda to jego myśli.
Kamień powtarza: "To woda wie o wszystkim".

Ala woda zaprzecza i mówi: "Spytaj młynarza.
on jest bowiem tym, który płynąć mi każe".

Wtedy młynarz mówi: "Wiedz, zjadaczu chleba,
że koło się obraca, gdyż mąki potrzeba".

Długo można by mówić, dlatego bądź już cicho
i spytaj się Jego, On powie ci wszystko.

tłum. albert kwiatkowski