27 (648)

Wy, coście na hadżdż* poszli! Gdzieście? Gdzie?
Ukochany jest tutaj! Chodźcie tutaj! Chodźcie!

Ukochanym waszym jest sąsiad mieszkający obok,
czego więc szukacie pośród piasków ruchomych?

Jeśli choć raz widzieliście cudowną twarz Jego,
wtedy sami jesteście Domem, Panem jego i Ka'bą*.

dziesięć razy z tej drogi wchodziliście do domu,
choć jeden raz wyjdźcie więc na dach tego domu.

"Ten Dom* jest tak wspaniały" - mówiliście o nim,
ale lepiej będzie, gdy poznacie Pana tego Domu.

Po co wam te kwiaty, gdyście już ogród widzieli?
Gdyście w boskim morzu, perła duszy gdzie jest?

Za wszystkie wasze trudy skarb jest wam nagrodą,
szkoda tylko, że dla skarbu jesteście zasłoną.*

tłum. albert kwiatkowski

hadżdż - wielka pielgrzymka do Mekki, jeden z filarów islamu. Muzułmanin, który ma taką możliwość, powinien ją odbyć choć raz w życiu.
Ka'ba - świątynia na środku wielkiego meczetu w Mekce; najświętsze miejsce islamu. W jeden z jej narożników wbudowany jest Czarny Kamień, najbardziej czczony przedmiot w islamie. Ka'ba jest celem pielgrzymki, którą każdy muzułmanin powinien odbyć przynajmniej raz w życiu. Na długo przed pojawieniem się islamu plemiona arabskie uważały ją za świętą. Tradycja mówi, że wzniósł ją Adam w miejscu, gdzie Bóg mu wybaczył, w dwieście lat po wygnaniu z raju, a odbudował Abraham. Czarny Kamień zaś, który uleciał po potopie do nieba, przyniósł z powrotem Abrahamowi archanioł Gabriel. W stronę Ka'by zwraca się muzułmanin podczas modlitwy.
Dom - chodzi tu o Dom Boga, czyli Ka'bę.
Za wszystkie wasze trudy skarb... - pierwszy skarb to nagroda materialna, drugi zaś to boska iskra, która jest w człowieku, lecz człowiek o niej nie wie, ponieważ jego istnienie zbyt go absorbuje i przeszkadza mu dostrzec ją.