22 (2873)

Leć lekka duszo, ruszaj w podróż dziwną,*
leć ku morzu znaczeń, boś perłą jest cenną.

Pamiętasz, ile postojów* masz już za sobą?
nie opieraj się, i tej przeszkodzie podołasz.

Bądź lekka, oczyść się dobrze z wody i ziemi.*
Co będzie, gdy nie ruszysz za tymi, co odlecieli?

Rozbij dzban i połącz się z rzeką, o wodo życia!
Przy tłukącym dzbany, długo garncarz wytrzyma?

Ze szczytu tej góry spłyń ku morzu jak strumień,
gdyż istnienie traci każdy, kto jest na tej górze.

Dość! Od słońca na wschód i zachód nie uciekaj,
boś dzięki niemu raz jak sierp, a raz jak pełnia.*

tłum. albert kwiatkowski

leć w podróż dziwną - qarib to zarówno "dziwny", jak i "daleki", "odległy od ojczyzny".
postoje - etapy (manzel) na drodze mistyka do Boga.
oczyść się dobrze z wody i ziemi - nawiązanie do stworzenia człowieka. Muzułmanie wierzą, że Bóg stworzył człowieka z gliny (ziemi zmieszanej z wodą). Z gliny zostało stworzone ciało człowieka (które tym samym wiąże go ze światem materialnym), po czym Bóg tchnął w nie swego ducha i człowiek ożył.
raz jak sierp, a raz jak pełnia - chodzi o sierp księżyca i o jego pełnię.