21 (1236)

Wczoraj poszedłem z miłością do niego.
Nie zapytał mnie o nic, milczący siedział.

Spojrzałem na niego i spytałem wzrokiem:
"Bez księżyca mego,* jak ci było w nocy?"

Przyjaciel mój zaś patrzył tylko w ziemię,
co znaczyło: "Jak ona bądź pokorny i niemy."

Ukląkłem więc przed nim i ziemię ucałowałem,
co znaczyło: "Jam jak ona bez zmysłów, pijany."

tłum. albert kwiatkowski

bez księżyca mego - w oryginale: "Bez mojej twarzy, jak księżyc." Twarz jasna, jak księżyc w pełni symbolizuje piękno. Jest atrybutem osoby ukochanej.