20 (1299)

Mówią: "Król Miłości jest niewierny." Nie prawda!
Mówią: "Twoja noc wieczna będzie." Nie prawda!

Mówią: "Dlaczego z powodu miłości zabijasz się?
Gdy ciało zginie, życia nie będzie." Nie prawda!

Mówią: "W miłości płaczesz i na próżno łzy lejesz.
Gdy zaśniesz, spotkania nie będzie." Nie prawda!

Mówią: "Ponieważ wyszliśmy już poza krąg czasu,
skończyła się podróż dusz naszych." Nie prawda!

W ten sposób mówią ci, którzy żyją fantazjami:
"Opowieści o prorokach są bajkami." Nie prawda!

Tak mówią ci, którzy nie idą po słusznej drodze:
"Żadną drogą sługa nie dotrze do Boga." Nie prawda!

Mówią: "Ten, który zna serca wszystkie tajemnice
nie mówi ich sługom bez pośrednika." Nie prawda!

Mówią: "Sekretu serca nigdy słudze nie zdradzą,
a On do nieba go nie zaprowadzi." Nie prawda!

Mówią: "Ten, który został z ziemią zmieszany*
nigdy nie poznać się z aniołami." Nie prawda!

Mówią, że czysta dusza z tego gniazda ziemi
na skrzydłach miłości nie poleci. - Nie prawda!

Mówią: "Za wszystko, co w ludziach dobre i złe,
Słońce Prawdy odpłacać nie będzie." Nie prawda!

Cicho bądź i nic nie mów, a jeśli ktoś ci powie:
że bez słów rozmawiać nie możesz. - Nie prawda!

tłum. albert kwiatkowski

Ten, który został z ziemią zmieszany - czyli człowiek, który, jak muzułmanie wierzą, został stworzony z gliny.