19 (1725)

Czy ci nie mówiłem: "Nie idź tam, druhem twoim jestem Ja;
w tym ulotnym niebycie* źródłem życia przecież jestem Ja.

A jeśli w gniewie swoim opuścisz mnie na sto tysięcy lat,
i tak do mnie przyjdziesz, gdyż końcem twoim jestem Ja."

Czy ci nie mówiłem: "Z kształtu tego świata nie bądź rad,
ponieważ tym, kto zadowolenie twoje stwarza jestem Ja?"

Czy ci nie mówiłem: "Ja jestem morzem, a tyś jest rybą.
Nie płyń na suchy ląd, gdyż żywiołem twoim jestem Ja?"

Czy ci nie mówiłem: "Ku pułapce nie leć tak jak leci ptak.
Przybądź, gdyż lotem, piórem i skrzydłem twym jestem Ja?"

Czy ci nie mówiłem: "Zwiodą cię i sprawią, że ostygniesz,
ponieważ ogniem, żarem i gorącą twą miłością jestem Ja?"

Czy ci nie mówiłem: "Wiele złych cech w tobie zbudzą,
abyś zapomniał, że źródłem twojej jasności jestem Ja?"

Czy ci nie mówiłem: "Nie szukaj powodów w tym, co robię?
Albowiem tworzę bez przyczyny. Takim twórcą jestem Ja."

Jeśli światło masz w sercu, wiesz, gdzie droga do domu,
a jeśli cechy masz boskie, wiesz, że twym Panem jestem Ja.

tłum. albert kwiatkowski

ulotny niebyt - ten świat.