14 (1499)

Przyjdź, gdyż z miłości do Ciebie oszalałem,
miastem byłem, opuszczoną ruiną się stałem.

Z miłości do Ciebie dom swój porzuciłem
i w bólu Twej miłości cały się zanurzyłem.

Wstyd o tym mówić, lecz tak słaby byłem,
zmężniałem jednak, gdy Ciebie zobaczyłem.

Duszę swoją i Twoją jako jedną widziałem,
Ciebie więc wybrałem, bliskich pożegnałem.

Miłosne historie całe dnie i noce czytałem,
a teraz sam baśnią w Twej miłości się stałem.

tłum. albert kwiatkowski