Sufi, Farruch Beg, początek XVII wieku, Wiktoria i Albert Museum

 1. Myli to, gdy mówią: "On jeden a ich stu..."
 2. Czy to nie szkoda zadowalać się łykiem wody, gdy...
 3. Niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą przebywanie z królami...
 4. Człowiek jest astrolabium Boga...
 5. Pewien poeta arabski przyszedł do króla...
 6. Rzekłem: "Pokaż mi obawę, w której nie byłoby nadziei..."
 7. Kto sidła zastawia i ptaki w nie chwyta...
 8. Jeden zrywał z drzewa owoce...
 9. Jeśli widzisz wadę w swoim bliźnim...
 10. Są trzy rodzaje istot...
 11. Mam nadzieję, że słowa te usłyszycie również w sercach swoich...
 12. Pewien król rzekł do derwisza: "Gdy znajdziesz się w Krainie Prawdy..."
 13. Świat i jego przyjemności są jak jedzenie, które ktoś je we śnie...
 14. Jest pewna rzecz na tym świecie, o której nie wolno ci zapomnieć...
 15. Oprócz snu i jedzenia istnieje też inny pokarm...
 16. Gdy Borhanoddin nauczał...
 17. Jestem ptakiem, słowikiem, papugą...
 18. Jeśli ktoś mówi dobrze o innych...
 19. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek ci się przydarza...
 20. Pewnego razu Madżnun chciał list do Lejli napisać...
 21. W czasach Madżnuna były piękniejsze od Lejli kobiety...
 22. Książe przyszedł, zabrał nas, po czym się oddalił...
 23. Powiedzieliśmy: "Ktoś pragnie cię zobaczyć...
 24. Rozum jest jak ćma, a Ukochany jak świeca...
 25. Ktoś rzekł: "Znam tego człowieka bardzo dobrze..."
 26. Ludzie tak szybko tracą swoich przyjaciół...
 27. Pewien człowiek przyszedł nad morze...
 28. Przyjaciel Józefa wrócił z podróży...
 29. Miastem, w którym jest wszystko, czego pragniesz...
 30. Wszystko, co dobre i złe, a co w sercu swoim ukrywasz...
 31. Pewnego razu derwisz poszedł do króla...
 32. To ból kieruje człowiekiem w każdej jego pracy...
 33. Powiadają, że pewien człowiek udawał się z pielgrzymką do Mekki...
 34. Wielka karawana szła przez pustynię...
 35. Po świecie rozeszła się wieść o pewnym lwie...
 36. Atabeg powiedział: "Niewierni z Rumu rzekli..."
 37. Istnienie człowieka jest jak sztandar...
 38. Słusznie mówią derwisze, że wszystko jest dobre...
 39. Kto udaje się w podróż, ten myśli racjonalnie...
 40. Choć drogi są różne, cel jest tylko jeden...
 41. Iblis nie posłuchał rozkazu Boga...
 42. Ludzie myślą, że słowa "Jestem Bogiem" są przejawem wielkiej pychy..."
 43. Król rozkazał sługom: "Niech każdy z was..."
 44. Powiadają, że król wezwał Madżnuna i rzekł...
 45. W jego obecności nie mogą istnieć dwa "ja"..."
 46. Bóg zapytał Bajazyda...
 47. Powiadają, że w duszy ludzkiej kryje się takie zło...
 48. Jest głowa zdobiona przez złotą koronę...
 49. Najlepsze słowa to takie, które korzyść niosą...
 50. Masz to światło, ale nie jesteś człowiekiem...
 51. To światło świeci na zewnątrz przez okna oczu i uszu...
 52. Człowiek to zwierzę zmieszane z mową...
 53. Dlaczego tak troszczysz się o to ciało?...
 54. Jedni przychodzą, aby jeść chleb, a drudzy, aby go tylko oglądać...
 55. Podczas tej godziny, gdy słyszysz moje słowa...
 56. Nie kocham Amira ze względu na sprawy tego świata...
 57. Ludzie mówili o Madżnunie...
 58. Dzień i noc szukasz na tym świecie wytchnienia...
 59. Król mial dziesięć służek...
 60. Bóg stwarza człowieka w każdej chwili od nowa...
 61. Prawda jest wolna od słów i dźwięków...
 62. Szejch Mohammad Sarrazi siedział ze swoimi uczniami...
 63. Pewien człowiek odbywał czelleneszini...
 64. Rzekli do Jezusa: Przyjdziemy do twego domu...
 65. Wieśniak przyszedł do miasta...
 66. Opowiadał o cudach....
 67. Stwarzając człowieka, zmieszano w nim całą wiedzę...
 68. Pewnego razu Ibrahim Adham...
 69. Gdy miłość Mansura do Boga osiągnęła najwyższy poziom...
 70. Dopóki coś nie przeminie, nie widać w tym korzyści...