Odpowiedź

Czy wiesz czemu, niczym fala,
uciekając od siebie zmniejszam się wciąż?
Jest tak, gdyż na tej ciemnej zasłonie,
w tej ciszy, która blisko tak,
nie widzę tego, czego pragnę
i nie pragnę tego, co wokół mnie.

tłum. albert kwiatkowski

źródło: Szafi'je Kadkani, Gozide-je asz'ar, Enteszarat-e marwarid, Teheran 1385, s. 86.