Facebook

I w więzy się ustroili¶my,
a klatka przestała
być dla nas ciasna.

Suhrawardi

© Literatura Perska 2008-2017