FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Cygański grajku!
Kto z nas pijany jest bardziej?

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017