FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Kogo o poranku
słońce nie rozgrzało,
tego nie rozgrzeje,
gdy będzie zachodzić.

Przysłowie perskie

© Literatura Perska 2008-2017