FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Noc się skończyła,
płomień świecy
na próżno się palił.

Hafez

© Literatura Perska 2008-2017