FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Uczniowie twoi bywają w meczecie?
Odparł: W winiarni bywają także.

Abu Sa'id Abu al-Chejr

© Literatura Perska 2008-2017