FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Wiem, gdzie wodę się pije,
lecz iść tam
nie mam odwagi.

Kaszf al-asrar

© Literatura Perska 2008-2017