FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Tyś winem jest,
ja jestem pucharem.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017