FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Od garncarza
dzban kupiłem kiedyś,
on zaś przemówił
i tajemnicę mi zwierzył.

Chajjam

© Literatura Perska 2008-2017