FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Nasza dusza
niczym świat była,
czara duszy zaś
była jak słońce.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017