FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Rzekli: Mięso zdrożało.
Odparł: Zbijmy jego cenę.
Spytali: Jak?
Odparł: Nie kupujmy i nie jedzmy.

Attar

© Literatura Perska 2008-2017